Socialno gibanje

Kaj je socialno gibanje:

Družbeno gibanje je izraz organiziranosti civilne družbe, ki jo oblikujejo kolektivne akcije, kjer posamezniki poskušajo doseči družbene spremembe s politično razpravo v danem kontekstu družbe .

Ta vrsta izražanja je značilna za pluralno družbo, ker deluje kolektivno, da predstavlja gibanje upora, ki se bori za različne oblike socialne vključenosti.

Skupine, kot so ljudska gibanja, sindikati in nevladne organizacije (NVO), so primeri kolektivnih oblik organizacije družbenih gibanj.

Skupine, ki delujejo v okviru družbenega gibanja, vedno iščejo politično reprezentacijo teh oblik socialne izključenosti, njihov cilj pa je vedno ustvarjanje neposrednega ali posrednega pritiska v državi.

Značilnosti družbenega gibanja

Za oblikovanje družbenega gibanja so te skupine organizirane po skupnem projektu in ideologiji, ki zajema vse predloge in cilje, ki so pomembni za gibanje.

V njih je še vedno mogoče vzpostaviti hierarhijo, ki ima lahko strukturo, ki omogoča več voditeljev.

Na ta način se uporabljajo različne oblike kolektivnega delovanja, kot so denacionalizacija, marševi, stavke, marševi, med drugim.

V teh akcijah skupine predstavijo zahteve, s katerimi se sooča določeni družbeni razred, da bi spodbudile družbeno mobilizacijo in dvignile zavest o drugih vzrokih zavesti drugih v družbi.

Socialno gibanje je, kadar je dobro artikulirano, sposobno spremeniti strukturo sistema državne oblasti, zato so odnosi družbenih gibanj in njihovih vodij vedno v konfliktu z državo.

Glej tudi pomen ideologije in hierarhije.

Družbena gibanja v Braziliji

Socialna gibanja v Braziliji so bila izrazitejša že od šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil velik del gibanj tega obdobja proti vojaškemu režimu.

Najpomembnejše skupne tožbe so gibanje brezposelnih delavcev (MST), gibanje brezposelnih delavcev (MSTS), pa tudi gibanja za obrambo Indijcev, črncev in žensk.

V zadnjih letih je prišlo do znatnega povečanja premikov v podporo vzrokom LGBT in brazilske obrambe okolja.

Tudi vprašanja socialne podpore so se znatno povečala, kot so demonstracije, ki pozivajo k prilagoditvi avtobusne vozovnice in prostega prevoza.

Oglejte si več o prostem prehodu.

Vrste družbenih gibanj

Socialna gibanja lahko razvrstimo v:

  • Premikanje zahtevkov, kjer se njihova dejanja osredotočajo na zahteve neposrednih težav. Ta vrsta gibanja uporablja javni pritisk, da pritiska na institucije, ki lahko spremenijo pravne pripomočke, ki bi lahko ugodili razmeram;
  • Politična gibanja, kjer poskušajo vplivati ​​na prebivalstvo v neposredni politični udeležbi kot jamstvo za strukturne spremembe v družbi;
  • Klasni gibi, ki poskušajo spodkopati družbeni red in spremeniti odnose med različnimi dejavniki v nacionalnem kontekstu.