MP

Kaj je MP:

Kratica MP pomeni državno tožilstvo, ustanova, ki je zadolžena za obrambo interesov brazilske družbe kot celote, z obveznostjo, da je nepristranska, svobodna in profesionalna pri vzrokih za svojo pristojnost.

Zvezna ustava je v svojem 127. členu na javno ministrstvo prenesla obrambo "pravnega reda, demokratičnega režima ter socialnih in individualnih interesov". Je institucija temeljnega pomena za pristojnost države.

Javno tožilstvo ima avtonomijo, da organizira svoje upravne funkcije in samostojnost pri upravljanju in izvrševanju svojega proračuna, pri čemer so predmet le ustave in veljavne zakonodaje.

Organi državnega tožilstva so:

  • Zvezno državno tožilstvo (MPU), ki vključuje zvezno javno ministrstvo;
  • Ministrstvo za delo;
  • Vojaško javno tožilstvo (MPM);
  • Javno ministrstvo zveznega okrožja in ozemlja (MPDTF);
  • Državno javno tožilstvo.

Oseba, pristojna za zvezno javno ministrstvo in zvezno javno ministrstvo, je državni tožilec republike, ki ga imenuje predsednik republike po odobritvi zveznega senata.