Nakup

Kaj je pridobitev:

Pridobitev je dejanje prevzema nečesa, pa naj gre za blago, izdelek, storitev ali znanje. Prevzem je tisto, kar je bilo pridobljeno, ta pridobitev pa bi lahko nastala na različne načine, z nakupom, zamenjavo, darovanjem itd.

Kupna moč ali kupna moč je sposobnost posameznika ali družbene skupine, da ima finančne pogoje za nakup blaga, blaga ali storitev.

Pridobitev pomeni pridobiti nekaj, pridobiti posest, postati lastnik blaga.

V psihologiji je pridobitev sposobnost živih bitij, da pridobijo znanje. Pri otrocih je pridobivanje jezika proces razvoja govora.

Pri računalništvu je pridobivanje podatkov metoda zbiranja zunanjih informacij, ki bodo obdelane prek računalnika. Zbiranje podatkov vključuje uporabo ustreznih naprav in senzorjev, ki prenašajo signale v elektronske signale, ki se bodo spremljali, analizirali in shranjevali v podatkovni bazi.