Razred boj

Kaj pomeni boj proti razredu:

Razredni boj je nasprotje med različnimi sloji družbe. Razredni boj ni samo konflikt, ampak vključuje gospodarstvo, politiko in družbo kot celoto. Pojem razredni boj je bil poimenovanje, ki ga je ustvaril nemški filozof Karl Marx.

Razredi borbe obstajajo že od srednjega veka, ko so se vladajoči razredi, kot so kralji in buržoazija, borili z delavci in včasih celo nasilno. Prevladujoči razredi svoje moči izvajajo avtoritarno, na splošno, kar povzroča konflikte s predstavniki nižjih slojev.

Filozofi Karl Marx in Friedrich Engels sta ustvarili termin razredni boj za označevanje konfliktov, ki obstajajo med člani višjih razredov in tistimi iz nižjih razredov. Za Marxa so razredne borbe v preteklih letih bile eden od razlogov za revolucije v svetovni zgodovini. Marx je družbo razdelil na lastnike, ki so jih predstavljali buržoazija, in delavce, ki so jih zastopali proletariati, ki so bili edini delavci.

Filozofi verjamejo, da bo razredni boj končal le konec kapitalizma in posledično konec delitve družbenih razredov.