Absolutna populacija

Kaj je absolutna populacija:

Absolutna populacija je skupno število prebivalcev kraja (države, mesta, države itd.).

Kadar ima določeno mesto veliko prebivalcev, rečemo, da je "naseljeno" ali izredno absolutno prebivalstvo; in ko ima majhno število prebivalcev, pravimo, da je "brez prebivalstva" ali majhnega absolutnega prebivalstva.

Lahko se opredeli tudi kot fiksno prebivalstvo, ki ima svoje hiše ali stalna stanovanja. Tako se država z visoko absolutno populacijo imenuje naseljena.

Trenutno je svetovno absolutno prebivalstvo 7, 2 milijarde ljudi, pet najbolj naseljenih držav na svetu pa so: Kitajska, Indija, Združene države, Indonezija in Brazilija.

Absolutna populacija Brazilije

Po demografskem popisu 2013 je Brazilija imela absolutno prebivalstvo približno 200, 5 milijona prebivalcev, ki je na 5. mestu na lestvici držav z več ljudmi.

Vendar pa je brazilska populacija slabo razporejena, ker obstajajo regije z visoko geografsko gostoto, druge pa nizke koncentracije ljudi.

Regije jugovzhodne in južne regije so najbolj poseljene, medtem ko sta sever in center zahod med regijami z najnižjo demografsko gostoto.

Relativna populacija

Relativno prebivalstvo se imenuje tudi gostota prebivalstva, nekateri pa zmedejo absolutno populacijo z gostoto prebivalstva.

Demografska gostota je povprečje prebivalcev na km2, za pridobitev je dovolj, da se absolutno prebivalstvo razdeli na območje.

Ko mesto ima visoko gostoto prebivalstva, rečemo, da je gosto poseljeno; in ko ima nizko gostoto, rečemo, da je slabo naseljena.

Glej tudi pomen stopnje rodnosti.