Bogati

Kaj je močna:

Bogati pomeni bogat, poln, bogat . Gre za pridevnik, ki se običajno uporablja za označevanje nekoga, ki je lastnik številnih dobrin, ki ima veliko bogastvo in živi brez finančnih skrbi. Bogat posameznik je tisti, ki ima vse, kar je potrebno za njegovo preživetje.

Ko govorimo o bogati družini, to pomeni, da je blaginja, bogastvo in obilje materialnih dobrin. Najbolj premožni družbeni razred predstavlja višji razred, razred A, ki zajema bogate ljudi z visokim socialnim statusom .

Izraz se lahko uporablja tudi za veliko mizo ali celo za shrambo, ki je popolnoma založena z živili.

Bogati je sinonim za denarno, srečno, uspešno, podrejeno, zavarovano, razkošno in obilno. Inverzna premožna je potrebna, nezadostna, redka itd.