Avtonomija

Kaj je avtonomija:

Avtonomija je izraz grškega izvora, katerega pomen je povezan z neodvisnostjo, svobodo ali samozadostnostjo .

Antonim avtonomije je heteronomija, beseda, ki označuje odvisnost, podrejenost ali podrejenost.

V politični znanosti avtonomija vlade ali regije predpostavlja izdelavo lastnih zakonov in pravil brez vmešavanja centralne vlade pri sprejemanju odločitev.

V filozofiji je avtonomija koncept, ki določa svobodo posameznika, da svobodno upravlja svoje življenje, racionalno izvaja svoje lastne izbire. V tem primeru avtonomija označuje resničnost, ki jo usmerja njen zakon, ki pa je, čeprav je drugačen od drugih, z njimi nezdružljiv.

V izobraževanju avtonomija študenta razkriva sposobnost organiziranja študija samega, brez popolne odvisnosti od učitelja, učinkovito upravljanje časa predanosti pri učenju in učinkovito izbiro razpoložljivih virov informacij. Ko gre za e-učenje ali učenje na daljavo, naj bi študent uporabil koncept avtonomije v izobraževanju.

Izraz avtonomija velja tudi za čas trajanja delovanja naprave, ne da bi pri tem uporabili zunanji vir energije. Pri elektronskih napravah, ki delujejo na baterije, je avtonomnost trajanje v urah, da naprava deluje brez ponovnega polnjenja. Baterija mobilnega telefona ali prenosnega računalnika ima lahko na primer več ali manj avtonomije, odvisno od vrste uporabe naprave.

Avtonomija vozila je razdalja v kilometrih, ki jo lahko potuje s polnim rezervoarjem goriva, dokler ne potrebuje goriva.

Več o:

  • Heteronomija
  • Svoboda
  • Samozaposleni