Družbene vede

Kaj so družbene vede:

Družbene vede so široko področje študij, katerih namen je razumeti, kako družba deluje, se razvija in organizira.

V družboslovju se proučujejo vsi pomembni vidiki, povezani z družbo: njen izvor, zgodovinski procesi, delovanje, vidiki razvoja, družbene transformacije, konflikti, kulturne značilnosti in navade.

Kaj je področje študija družbenih ved?

Družbene vede delajo z raziskavami in raziskavami o različnih vidikih, povezanih s človeškim vedenjem v času, in kako lahko takšno vedenje vpliva na strukturo družbe.

Da bi razumeli delovanje družbe, poleg študija aktualnih družbenih fenomenov, preučujemo tudi zgodovinske izvore družbe, procese razvoja in različnega človeškega vedenja.

Preučuje se, kako socialni vidiki lokalnega vpliva in individualizirajo identiteto določene družbe. Raziskujemo družbene dogodke, individualna in kolektivna vedenja, identitete ljudi, kulturne, družinske in gospodarske navade.

Tri področja proučevanja družbenih ved

Družbene vede pokrivajo tri različna področja študija: antropologijo, sociologijo in politično znanost.

  • Antropologija : proučuje značilnosti družbe, kot so kulturne, verske, gospodarske in družinske strukture.
  • Sociologija : proučuje delovanje družbenih odnosov med posamezniki, ki so del družbe.
  • Politična znanost : preučuje delovanje politike, ideologij, režimov in sistemov upravljanja ter kako se razvijajo odnosi moči.

Ta področja študija, vsak s svojimi posebnostmi, poskušajo razumeti različne družbene vidike, da bi razumeli razlike človeške resničnosti v danem družbenem kontekstu.

Kakšen je pomen družboslovja?

Obstoj družboslovja je pomemben za boljše razumevanje delovanja družbe, njene kulturne raznolikosti in vedenja posameznikov, kot bitja, ki so del družbene skupine.

To je pomembno, da bi bolje razumeli različne družbene realnosti in razumeli moralne in družbene vrednote, ki so del danega družbenega konteksta. Prav tako so družboslovne študije pomembne za razumevanje zgodovinskih ciklov in družbenih sprememb, ki se dogajajo skozi čas.

Rezultati teh študij se lahko uporabijo za številne namene. Na primer pri ocenjevanju vladnih dejavnosti, pri izobraževalnih projektih, pri izvajanju javnih politik, pri tržnih raziskavah, v politiki in v socialnih projektih.

Kdo je strokovnjak za družbene študije?

Kdo ima usposabljanje na tem področju se imenuje socialni znanstvenik . Ta strokovnjak je odgovoren za pripravo študij in raziskav v družbenih vedah.

Delo družboslovca vključuje proučevanje zgodovinskih procesov in modifikacij ter analizo vedenja različnih družbenih skupin. Zbiranje podatkov in raziskovanje delovanja političnih institucij sta prav tako del dela tega strokovnjaka.

Trg dela socialnega znanstvenika je lahko precej obsežen. Poleg tega, da je raziskovalec, lahko deluje tudi kot govornik, svetovalec ali svetovalec v različnih vejah družbe, tako v javni sferi kot v zasebni sferi.

Tečaj družboslovja

Predmet na fakulteti za družbene vede traja v povprečju štiri leta in pokriva področja treh področij, ki so del družboslovja: sociologije, antropologije in politične znanosti.

Med drugimi disciplinami so predmeti, kot so geografija, zgodovina, antropologija, ekonomija, statistika, sociologija, filozofija, politika in znanstvena metodologija, del kurikuluma predmeta. Predmet pokriva tudi praktične predmete, ki vključujejo terenske raziskave in zbiranje in analizo podatkov.

Predmet se lahko pridobi z dvema različnima kvalifikacijama: diplomo in diplomo . Diploma iz družboslovnih ved deluje predvsem na področju raziskav, analize podatkov in svetovanja. Podiplomski študent družboslovja je poleg raziskovanja tudi usposobljen za delo s poučevanjem na tem področju.

Razlika med družboslovnimi in humanističnimi vedami

Družbene vede preučujejo najrazličnejše vidike družbe in vpliv človekovega vedenja v določeni družbi. Človeške vede, medtem ko preučujejo tudi človeško bitje, se bolj ukvarjajo s svojimi individualnimi vidiki, kot je to v primeru psihologije.

Največja razlika med njimi je torej v tem, da družbene vede preučujejo človeško vedenje kot del kolektiva, kot družbeno bitje; medtem ko humanistične vede preučujejo vidike človeka, ki so najbolj upoštevani v svoji individualnosti .

Koordinacija za izboljšanje kadrov v visokem šolstvu (Capes), ki je organ, pristojen za standarde visokošolskega izobraževanja v Braziliji, meni, da so številne discipline, ki se študirajo na področju družboslovja, del področja humanističnih ved, kot je na primer filozofija, zgodovina in sociologija.

Čeprav se štejejo, da pripadajo različnim področjem znanja, je pomembno vedeti, da so to interdisciplinarna področja in da skupaj preučujejo številne socialne vidike.

Uporabne družbene vede

Uporabne družbene vede so poimenovanje področja znanja, ki ga ustvarjajo Capes.

Po mnenju telesa so vključene v področje uporabnih družboslovnih predmetov, kot so uprava, arhitektura in urbanizem, knjižničarstvo, računovodske vede, družbena komunikacija, pravo, socialne storitve, med drugim.

Glej tudi pomen antropologije, politologije, sociologije in filozofije.