Zoologija

Kaj je zoologija:

Zoologija prihaja iz grškega zoon, kar pomeni študij živali in logos. Zoologija je znanost, ki preučuje živali, pa tudi odnose med njimi in okoljem, v katerem živijo. Zoologija preučuje tudi strukturo živali, katere sestavljajo njihova tkiva, lastnosti in celične funkcije.

Znanih je približno 2.000.000 vrst živali, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da je v določenih skupinah znana le majhna frakcija vrst.

Fiziologijo živali proučujemo iz anatomije in embriologije. Genetika in mehanizmi evolucije živali se preučujejo z molekularno biologijo, molekularno genetiko in evolucijsko biologijo. Živalska ekologija preučuje njeno ekološko vedenje. V evolucijski biologiji se obravnava genetika populacij, dednost, varianca, mendelizem in reprodukcija. Druge znanosti preučujejo značilnosti, ki so skupne vsaki vrsti ali skupini živali.

V študiji živalske morfologije je vključeno prepoznavanje vseh vrst izumrlih in sedanjih živali ter njihova porazdelitev v času in prostoru.

Zoologija je razdeljena na več vej, kot so mastozoologija, ki preučuje sesalce, ihtiologijo, ki preučuje ribe, ornitološke študije ptic in Elotogia, ki preučuje vedenje živali.