Družbeno življenje

Kaj je družbeno življenje:

Družbeno življenje pomeni vedenjski vzorec posameznika z družbo, ki se pojavi v njihovih odnosih, stikih s prijatelji, novih odnosih, občutku stališča, ki ga imajo drugi o družbi, interakciji z drugimi, ustvarjanju ljudi živeti v družbi z odgovornostjo in izpolnjevati družbene obveznosti, ki si jih je sama naložila.

Proces konstituiranja in razvoja družbenega življenja ima kot osrednjo os delo. V tem procesu se posameznik preoblikuje v svojo humanistično in zgodovinsko-socialno naravo. Pri delu posameznik najde ljudi, s katerimi mora živeti s spoštovanjem in civilizmom, kjer je vedno zadolžen za svoj odnos.

Družbeno življenje najde svoj prostor že od otroštva, ko starši začnejo poučevati na domu prve korake, se učijo živeti z drugimi, tudi če starši želijo družiti svoje otroke v šoli, v odnosih s kolegi, učitelji, učiti pravila dobro vedenje, dobri primeri, ki kažejo neskladje med dobrim in zlim, tako da se odnosi odvijajo na skladen in odgovoren način.