Donacije

Kaj je dotacija:

Odobritev je dejanje soglasja, dajanja, dodeljevanja, posredovanja, odobritve, pooblastitve druge osebe za izvajanje dejanj v vašem imenu. Odobritev je izraz, ki se pogosto uporablja v forenzičnih sredstvih, ker je na primer za odvetnika, ki ukrepa v imenu druge osebe, potrebno, da mu to posreduje pooblastilo, ki mu omogoča, da deluje v njegovem imenu.

Odobritev je lahko tudi koncesija storitve, da se nekaj opravi ali podeli pravico do nečesa. Lahko se na primer uporabi za politični mandat.

Dotacija se lahko dodeli geologu, na primer za uporabo določenih virov voda reke, jezera ali podzemne vode, kjer bo zahteval dodelitev javne moči, ki se imenuje Zahteva za podelitev . Ta upravni akt, znan kot podelitev pravice do uporabe ali posega v vodne vire, ne daje uporabniku lastništva vode, ampak pravico do njegove uporabe.

Zakonska pogodba

Obstaja tudi zakonska pomoč, ko mož daje svoji ženi dovoljenje za opravljanje določenih dejanj civilnega življenja, in podelitev zakonske zveze, ki jo žena daje svojemu možu, za izvajanje dejanj, ki bi zahtevala njeno soglasje ali dovoljenje.

Zahtevna podpora

Obstaja tudi težavna koncesija pravice do gradnje, ki je dovoljenje za gradnjo preko meja, določenih za kraj, in mora biti odobrena s strani javne oblasti, običajno v mestni hiši.

Glej tudi pomen koncedenta in koncedenta.