Cilj

Kaj je cilj:

Objektiv je lahko pridevnik ali samostalnik in pomeni konec, ki ga želimo doseči, cilj, ki ga želimo doseči, ali tisti, ki je relativen glede na predmet, ki je konkreten in obstaja neodvisno od misli.

Cilj je tisto, kar premakne posameznika, da sprejme kakšno odločitev ali teči po svojih željah. Cilj je sinonim za cilj, kot tarča orožja ali kot cilj, ki ga je treba doseči.

Kadar se beseda cilj uporablja kot pridevnik, pomeni sposobnost osredotočanja na cilj (objektivnost) ali zadevno snov, ne mešanje osebnih mnenj ali idej.

Cilji na splošno so vrednote in cilji organizacije, izraženi v prihodnjih pričakovanjih. Formalni cilji so del poslanstva podjetja in določajo vrsto strategije in strukture, ki jo bo sprejela, in vrste procesov ter so vidno prikazani znanju zaposlenih in strank.

Tržni cilji so usmerjeni k inovacijam, tržnemu položaju, dobičkonosnosti, produktivnosti, uspešnosti in izboljšanju upravljanja med drugim.

Učni cilji so različne metode, dejavnosti in vsebine, ki se uporabljajo za pridobivanje znanja.

Poklicni cilj so cilji, ki jih posameznik namerava doseči v delovnem kontekstu, ki so pogosto vključeni v življenjepis posameznika. Pri razgovorih za zaposlitev je povsem razumljivo, da se vprašamo, kakšen je namen intervjuvanca za podjetje. Bistveno je, da lahko dokažemo zaupanje, ambicijo, pripravljenost za učenje in prispevamo k uspehu podjetja na trgu dela. Zelo pomembno je vedeti, kako strukturirati in razmišljati o strokovnih ciljih, ki so primerni za zadevno podjetje.