Dokazno breme

Kaj pomeni bremena dokazovanja:

Teža dokazovanja je orodje in izraz, uporabljen v zakonu, ki opredeljuje, kdo je oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje trditve ali koncepta. Izraz določa, da je oseba, ki je odgovorna za dano izjavo, tudi tista, ki mora predložiti dokaze, potrebne za podporo.

Dokazno breme predpostavlja, da vse izjave potrebujejo podporo, dokaze, ki jih je treba upoštevati, in če niso na voljo, ta izjava nima argumentirane vrednosti in bi jo bilo treba zanemariti v logičnem sklepanju. Problem dokaznega bremena se pojavi, ko poskušamo določiti, kdo je odgovoren za dokazno breme, in v tem času se veliko ljudi zmede. Pri tem obstaja tveganje, da se breme prenese na napačno osebo, s čimer se obrne logika razmišljanja in uniči njeno podporo.

Na splošno je dokazno breme vedno na prvobitni trditvi, na podlagi vseh logičnih razlogov in dokler se ta trditev ne dokaže, je treba vse argumente zanemariti.

V skladu s Zakonikom o civilnem postopku je dokazno breme breme, ki je po zakonu dodeljeno vsaki stranki v postopku, da se dokaže pojav dejstev, ki so v njihovem interesu za izdajo odločb. Dokazno breme nosi avtor, in sicer njegova pravica, in tožena stranka, da obstaja obstoj oviranega, spreminjajočega ali pogojnega dejstva avtorjeve pravice.

Glej tudi pomen inverzije dokaznega bremena in hipo-primernosti.