Pomen digitalne vključenosti

Kaj je digitalna vključenost:

Digitalna vključenost vključuje enakopravno dostopnost vsem državljanom do možnosti dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) . Z drugimi besedami, digitalna vključenost pomeni demokratizacijo tehnologije .

Digitalna vključenost zagotavlja, da so vsi ljudje, ne glede na družbeni razred, etnično pripadnost, vero ali ekonomsko moč, sposobni uživati ​​potencial tehnoloških orodij komunikacije in informacij. Ko jih pravilno izkoriščamo, lahko pomagajo izboljšati življenjske razmere teh posameznikov.

Za digitalno vključevanje so potrebne tri osnovne zahteve: računalnik, dostop do interneta in predvsem obvladovanje internetnih orodij. Zato bi morali biti na primer državni programi za digitalno vključevanje usmerjeni predvsem na usposabljanje ljudi in "računalniško pismenost", da bi lahko izkoristili prednosti digitalnega vesolja.

Digitalna vključenost je korak k socialni vključenosti posameznikov.

Več o socialni vključenosti.

Programi digitalne vključenosti poudarjajo šolske razmere, pomagajo otrokom pri učenju uporabe tehnologije za razvoj.

Invalidne osebe so tudi cilj teh vladnih programov, kjer je treba tehnologijo prilagoditi njihovim potrebam. Poleg tega so komunikacijske in informacijske tehnologije lahko odlično izobraževalno orodje za tiste, ki trpijo za okvaro sluha ali vida, na primer.

Več o inkluziji.