Odpoved

Kaj je prekinitev:

Prenehanje pomeni prekinitev, prenehanje ali ukinitev situacije, ki je običajno povezana s pogodbo o zaposlitvi .

Ko je rečeno, da se je določena stvar ali dejanje končalo, pomeni, da je bila preklicana, to pomeni, da je bil njen učinek prekinjen in preklican.

Najpogostejši model odpovedi je pogodbeni, ko se sporazum med dvema osebama (običajno delodajalcem in zaposlenim) razpusti.

Glavni sinonimi odpovedi so: razrez, razpustitev, odpoved, preklic in prekinitev.

Prenehanje pogodbe

Prenehanje pogodbe je posledica neupoštevanja nekaterih klavzul iz predhodno podpisanega sporazuma.

Iz Konsolidacije delovnega prava je delavec upravičen do prejema denarne vrednosti kot posledice odpovedi pogodbe.

Več o pomenu CLT.

Izračun odpovedi se lahko spreminja glede na več dejavnikov, ki so oblikovali konec pogodbe, kot je odpust zaradi pravega razloga ali brez pravega razloga.

Na internetu obstaja več spletnih strani, ki pomagajo simulirati izračun odpovedi pogodbe o delu. Za to izpolnite obrazec z nekaj informacijami o pogojih v pogodbi, ki je bila prekinjena.

Več o pomenu prekinitve pogodbe.