Impio

Kaj je Impio:

Impio pomeni nečloveško, denaturirano, neobčutljivo. To je tista oseba, ki nima usmiljenja, ki deluje kruto. Nebogljivi posameznik je brezbrižna, nevzdržna oseba, ki izvaja barbarstva, ki mučijo.

Nebogljiva beseda (brez naglasa in toničnega zloga v "pi") je izraz, ki se pojavlja v slovarju portugalskega jezika, vendar se le malo uporablja, slovnično pridevnik ali moški samostalnik.

Brezbožni mladenič je tisti, ki uživa v zlu, v mučenju drugega. Brezobzirni poglavar je tisti neobčutljiv, nečloveški, ki deluje z namenom, da bi napadel svoje podrejene.

Hudoben (z naglasom) je tudi pridevnik, ki pomeni heretik, nevernik, tisti, ki nima vere. Je tudi posameznik, ki ima vrednote, ki so v nasprotju s tistimi, ki jih je vzpostavil zdrav razum. Ali celo tistega, ki žali moralo in pravičnost. To je oseba, ki ravna z razuzdanostjo, ki zlorablja svobodo.