Ocena

Kaj je ocena:

Ocenjevanje je ženski samostalnik, kar pomeni dejanje vrednotenja, ali se nanaša na učinek, ki ga ima ocena. Lahko je sinonim za oceno ali oceno .

Ocena je lahko ocena vrednosti ali dela. Na nepremičninskem trgu ocenjuje na primer cenilec in je sestavljen iz tržne vrednosti nepremičnine.

Vrednotenje podjetij je računovodska dejavnost, ki zajema ocenjevanje gospodarskega položaja podjetja ali institucije. Vendar pa je v okviru organizacije ali institucije ocena uspešnosti vrednotenje vedenja delavca v podjetju. Ocenjevanje uspešnosti se izvaja ob upoštevanju pričakovanj, ki jih določijo vodje družbe in dejanskih rezultatov, ki jih je dosegel zaposleni.

Vrednotenje šole

Šolska evalvacija je v okviru pedagogike sistematiziran proces beleženja in vrednotenja doseženih rezultatov glede na predhodno določene izobraževalne cilje.

Evalvacija učenja je pogostejša pri študentih in se opravi s pisnimi testi, ustnimi preizkusi, sodelovanjem v razredih itd. Več avtorjev je metodo ocenjevanja obravnavalo s subjektivnimi in umetnimi testi in testi, ki ne morejo vedno oceniti, kakšne so zmožnosti in kaj zares ve. Zaradi tega mnoge šole uporabljajo sistem stalnega ocenjevanja, kjer se učne sekvence spremljajo učinkovito, kar študentu omogoča opazovanje njihovega razvoja in nadzor nad njihovim učenjem.

Vrednotenje se lahko opravi tudi v zvezi z učitelji, šolami ali izobraževalnim programom.