Največ

Kaj je največ:

Maximo je pridevnik ali samostalnik, ki izvira iz latinskega izraza maximus, kar pomeni nekaj večjega ali predvsem, ki je vzvišeno, višje ali intenzivnejše. Lahko izrazi tudi skrajni ali apogej nečesa.

Beseda maksim predstavlja vrhunsko stopnjo velikega pridevnika, večjega primerjalnega. Maksimalni antonim je minimalen.

Prislovni izraz " največ " lahko pomeni "v najslabšem primeru". Na primer: vem, da zamujamo, vendar obljubim, da bomo prispeli največ ob osmih. Izrazite lahko tudi proračun, ki ne presega določenega zneska. Na primer: Avto v tej državi je vreden največ 5000 let!

Izraz " kaj maksimum " se uporablja za izražanje radosti v zvezi z dobro stvarjo, ki se je zgodila. Na primer: Kakšen maksimum! Zmagal sem na potovanju v Združene države na tekmovanju!

V matematiki je največja in najmanjša točka parabole odvisna od tega, ali je vbočenost parabole obrnjena navzgor ali navzdol.

Še vedno v matematiki je največji skupni delitelj največja številka delitelja (delitev, ki ima za posledico, da je ostanek enak nič) skupaj med dvema naravnima številkama. Tako so v naravnem številu 15 in 25 skupni delitelji 1 in 5. To pomeni, da je največji skupni delitelj 5. mdc (15, 25) = 5