Člen

Kaj je člen:

Člen je izraz s pomenom in različnimi aplikacijami na različnih področjih. V komercialnem prostoru je izdelek vsaka enota blaga, vsak poslovni objekt.

V pravnih besedilih, zakonih, dekretih in kodeksih je člen vsakega od delov besedila redno oštevilčen. Primer: člen 12 Kazenskega zakonika

V slovničnih izrazih je članek spremenljiva beseda, ki je pred samostalnikom in označuje spol (moški ali ženski) in številko (ednina ali množina).

- Členi o, a, os so opredeljeni kot opredeljeni členi (kadar natančno identificira samostalnik). Primer: Učitelj poučuje učence.

- Členi ena, ena, nekateri, nekateri se imenujejo nedoločeni (ko se na nejasen način nanašajo na samostalnik). Primer: Kupili ste zvezek in pero.

V članku je v članku objavljen članek, napisan za časopis ali revijo (ali celo za oddajanje po radiu ali televiziji), ki vsebuje avtorjevo mnenje o določeni temi. Tiskane časopisne članke običajno pišejo vabljeni avtorji, da komentirajo določeno temo.

Pri izdelavi znanstvenih člankov je znanstveni članek označen z opisom in predstavitvijo podatkov, ki izhajajo iz raziskave, ki je bila izvedena po znanstveni metodi in so jo ovrednotili znanstveniki. Znanstveni članek mora upoštevati jezik in metode, ki so značilne za področje znanosti, za katero se opravlja raziskava.