Hegemonija

Kaj je Hegemonija:

Hegemonija pomeni prevlado nad drugim . To je prevlada ljudi nad drugimi ljudmi, to je premoč, ki jo ima ena država nad drugimi, in tako postaja suverena država.

Država, ki ima hegemonijo, ima vpliv na več področjih, zlasti v gospodarski, kulturni, vojaški moči, kot so orožje, letala, strelivo in tako naprej. Hegemonija je lahko tudi politična.

Hegemonija se je začela v antični Grčiji, ko so se tri mesta razlikovala od drugih: Sparta, Atene in Tebe, potem se je makedonski kralj odločil za napad na Grčijo in se je pridružil drugim državam, da bi zrušila morsko hegemonijo, ki jo je imela Grčija, in tako je Makedonija dosegla politično-vojaško hegemonijo.

Italijanski politik in znanstvenik po imenu Antonio Gramsci je oblikoval koncept hegemonije. Za Gramscija je hegemonija domena enega družbenega razreda nad drugim, v ideoloških izrazih, zlasti buržoazije z razredi delavcev.

Konceptualno, hegemonija kaže ravnotežje med mojstrstvom in vodstvom.

V figurativnem smislu hegemonija označuje prevlado ali moč enega elementa nad drugim, saj so ljudje ali stvari.

Kulturna hegemonija

Kulturna hegemonija je koncept, ki kaže na prevlado ene kulture v odnosu do drugih. To ne pomeni, da je ta kultura boljša od vseh drugih, ampak ji sledi večina in vpliva na druge kulture, pogosto povzroča spremembe v njih. To je primer ameriške kulture, ki je močno vplivala na zahodno kulturo.

Svetovna hegemonija

Svetovna hegemonija se je skozi stoletja večkrat spremenila, ko je šla skozi različne imperije, kot so perzijščina, mongolščina, rimščina itd. Od dvajsetega stoletja so Združene države Amerike uveljavile svojo hegemonijo na svetu.

V novejših časih, v večini primerov, velike svetovne sile vplivajo na miren način, prek političnih mehanizmov. Kljub temu v nekaterih primerih pride do oboroženih konfliktov.