Posameznik

Kaj je posameznik:

Posameznik je posameznik, ki je znan po svojem edinstvenem in nedeljivem obstoju . Ta izraz se običajno uporablja kot sinonim za državljana, to je človeka, vstavljenega v družbeno okolje.

V bioloških znanostih je posameznik celoten živi organizem, ki pripada vrsti, ki se razlikuje od drugih zaradi svojih posebnih značilnosti.

Za sociologijo in filozofijo je posameznik - kot sopomenka človeka / državljana - tisti, ki ima svojo lastno identiteto, ki ga ločuje od drugih posameznikov.

Več o pomenu identitete.

Z razširitvijo se lahko beseda »posameznik« uporablja tudi v pejorativnem smislu, ki se nanaša na nekoga, ki je odvraten ali nevreden.

Posameznik in družba

S stališča družbenih ved je posameznik del družbe . To pa je sestavljeno iz vseh družbenih odnosov, ki jih posamezniki vzdržujejo med seboj.

Tako kot so posamezniki odgovorni za oblikovanje družbe, je tudi družba neposredno prisotna v oblikovanju posameznika, saj se mora slednji, od rojstva, naučiti slediti pravilom in moralnim vedenjem, ki jih narekuje družbeno okolje, v katerem živi.

Za razliko od ideje singularnosti, ki se vrti okoli posameznika, mora družba predstaviti nekaj vzorcev, ki služijo združevanju in organiziranju posameznikov.

Vendar pa se je treba spomniti, da obstajajo tudi različne družbe, od katerih vsaka ponavadi predstavlja svoje posebnosti, povezane predvsem s kulturo in tradicijo ljudi, ki jih sestavljajo.

Nekateri od glavnih teoretikov, ki so poznali odnos med posamezniki in družbo, so Emile Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1920) in Karl Marx (1818-1883).

Več o pomenu družbe.

Sinonimi posameznika

 • Oseba;
 • Bitje;
 • Zadeva;
 • Človek;
 • Znak;
 • Element;
 • Oguljena;
 • Integer;
 • Nedeljiv;
 • Singularno;
 • Samo.