Prizadevanje

Kaj je napor:

Prizadevati si je treba za večjo moč ali zavezanost v določenem delovanju, da bi dosegli boljše rezultate. Prizadevati si lahko z uporabo fizične, intelektualne ali moralne moči.

Kot na primer v stavkih:

"To je bil zelo velik napor, vendar je uspela končati maraton . " (Fizični napor)

"Potrebujemo nekaj napora, da se naučimo novega jezika." (Intelektualno prizadevanje)

"Njegov trud, da bi dokazal resnico, je bil izjemen." (Moralni napor)

Med sinonimi za napor so moč, energija, stimulacija, impulz, boj, stroški, trdo delo, predanost, predanost, navdušenje in pogum.

Beseda napora je moška samostalnik, ki izvira iz latinskega exfortiare . Latinska beseda pomeni pokazati moč in jo tvorijo izrazi "ex", kar pomeni zunaj, in "fortis", močno.

Prizadevanje je tudi konjugirana oblika glagolskega prizadevanja, v prvi osebi edinstvena indikativna, kot v "I se trudim".

Prizadevanje v angleščini je napor, ki je tudi samostalnik in glagol ( do napora ).

Če rečemo, da nekdo "ni prihranil truda", pomeni, da smo storili vse za dosego cilja, ne glede na to, ali uporabljamo fizične, intelektualne ali moralne vire.

Običajno je koncept napora povezan s prizadevanjem za predanost. S skupnim naporom in predanostjo je mogoče doseči boljše rezultate, ker je napor dodatna sila, ki velja za dano dejanje, in predanost sposobnosti, da ostane osredotočena na cilj.