Cognoscente

Kaj je Cognoscente:

Cognoscente je pridevnik, ki kvalificira osebo, ki išče ali sprejema znanje o nečem, ki se uporablja tudi za označevanje posameznika, ki ima sposobnost poznavanja in asimilacije znanja.

Tako imenovani kognoscentni subjekt je nasprotje nevednega subjekta, ki pa je odsoten iz volje, da bi vedel, spoznal in asimiliral nove informacije. Kognitivna oseba je obdarjena s spoznanjem, to je s sposobnostjo za pridobivanje in obdelavo znanja.

V psiho-pedagoških študijah je vedeti, da je oseba podvržena psiho-pedagoškemu spremljanju, ki pomaga graditi ali krepiti avtonomijo pridobivanja znanja in se zanašati na lastno sposobnost razmišljanja.

Kognitivna etimologija je v latinščini cognoscere, kar pomeni »spoznati« ali »vedeti«, ki je nastala iz latinske besede gnoscere, kar dobesedno pomeni »spoznati« ali »vedeti«.

Glavni kognitivni sinonimi so: kognitivni in kognitivni.

Več o pomenu kognitivnega.

Cognoscent in Cognizable

So dva nujna in neločljiva dela procesa znanja. Zaznava je miselno bitje, oseba, ki ima kognitivno sposobnost učenja, vedeti in vedeti nekaj ali nekaj.

Po drugi strani pa je vednost sestavljena iz samega znanja, torej od tistega, kar je znano, da ga spozna subjekt spoznanja .